Απαγόρευση των μισθώσεων Airbnb ζητούν οι ξενοδόχοι!

Απαγόρευση των μισθώσεων Airbnb ζητούν οι ξενοδόχοι!Απαγόρευση των μισθώσεων Airbnb ζητούν οι ξενοδόχοι! Νέα κόντρα ξέσπασε στον ευρύτερο κλάδο του τουρισμού μετά τις προτάσεις που κατέθεσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, για τη στήριξη των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία του Covid 19.

Απαγόρευση των μισθώσεων Airbnb

Ο λόγος είναι ότι μεταξύ των αιτημάτων περιλαμβάνεται:

* Προσωρινή αναστολή των βραχυχρόνιων μισθώσεων σε κάθε ακίνητο για λόγους δημόσιας υγείας.

* Περιορισμός των βραχυχρόνιων μισθώσεων σε αδειοδοτημένα από το Υπουργείο Τουρισμού καταλύματα. Τα ακίνητα ιδιωτών που προσφέρονται για βραχυχρόνια μίσθωση πρέπει για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας να πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές του άρθρου 46 του Ν.4179/2013. Ήτοι μονοκατοικίες τουλάχιστον 80 τμ με ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση που αδειοδοτούνται και ελέγχονται από το Υπουργείο Τουρισμού.

Η πρόταση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Σύλλογου Οικονομίας Διαμοιρασμού. Υποστηρίζει ότι η «παραπάνω πρόταση συνιστά μία παράλογη και αήθη ολομέτωπη επίθεση προς το καθεστώς των βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων, το οποίο, τα τελευταία χρόνια, ανθεί και στη χώρα μας, συμβάλλοντας, κι αυτό με τη σειρά του, στην εθνική οικονομία».

Οι ιδιοκτήτες που αξιοποιούν ακίνητα μέσα από πλατφόρμες τύπου Airbnb υποστηρίζουν ότι «η αναστολή του καθεστώτος των βραχυχρόνιων μισθώσεων συνεπάγεται, αναπόδραστα, το συνωστισμό των πολιτών στις ξενοδοχειακές μονάδες και την, κατ’ επέκταση, επικίνδυνη εκτίναξη της διασποράς του ιού.

Καθίσταται, λοιπόν, απολύτως εναργές ότι η πρότασή τους ουδόλως εναρμονίζεται με την απαίτηση περί προστασίας της Δημόσιας Υγείας. Παρεκκλίνει, προφανώς, από τη συνταγματικά κατοχυρωμένη έννοια του Δημοσίου Συμφέροντος και του Κράτους Δικαίου. Άλλωστε, η εξακολούθηση λειτουργίας των διαμερισμάτων τύπου Airbnb θα συμβάλλει στην αποφυγή επίφοβων συνωστισμών. Θα συμβάλλει έτσι, στη μείωση του ποσοστού μετάδοσης».

«Περαιτέρω», συνεχίζουν αξίζει να επισημανθεί ότι το καθεστώς των βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων διέπεται από το νομικό πλαίσιο και αντιμετωπίζεται σαν μια νέα μορφή αστικών μισθώσεων, υπό το πρίσμα της συμβατικής, ελευθερίας. Τούτο, με άλλα λόγια, σημαίνει, ότι εμποδίζονται παρεμβατικά μέτρα για την παύση της λειτουργίας τους».

Όλοι οι Σουηδοί στα καφέ και τα πάρκα

πηγή