Ενσυναίσθηση : Τι είναι η ενσυναίσθηση; εξαιρετικό animation

Ενσυναίσθηση Έχει μπει στο λεξιλόγιό μας τελευταία, αλλά πόσοι από μας καταλαβαίνουμε τι είναι ενσυναίσθηση; Είναι η ικανότητα ή καλύτερα η ευχέρεια να γνωρίζουμε τα συναισθήματα του άλλου μέσα από … Περισσότερα